Menü
Tider

TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ (TİDER)

Bir taraftan israfı önleyerek, gezegenin önemli sorunlarından birine çözüm olmaya çalışırken; diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşuyuz.

2010 yılında gıda sektöründe çalışan ve gıda bankacılığının açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanan 9 kurucu üyemiz ile birlikte Gıda Bankacılığı Derneği adı altında faaliyetlerimize başladık.

Gıda bankacılığı hakkındaki bilgi ve deneyimlerimizi yeni kurulan gıda bankalarına aktardık. Gıda bankalarını ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bağışlar ile destekledik.

Gıda bankacılığı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de bir ilk: Destekten öte, kalıcı çözüm

2014 yılında insanların kendi yetkinlik ve yeteneklerine uygun işlerde çalışabilmesinin de en temel ihtiyaçlardan biri olduğundan hareketle çalışmalarımıza istihdam ve kalkınma projelerini de katarak Temel İhtiyaç Derneği adını aldık. İstanbul Maltepe’de kurulan ilk Destek Marketimiz 2015 yılında faaliyete geçti.

Böylelikle ihtiyaç sahiplerine yalnızca gıda bankacılığı yoluyla yardım etmekle kalmayıp, istihdam organizasyonunu da üstlenerek yoksullukla mücadelede gerçekçi ve sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefledik. Bu Türkiye’de bir ilkti ve dünyadaki benzer kuruluşlara da örnek teşkil ediyordu. Bu yenilikçi ve özgün modelimizin ilk Destek Market’ini ise 2015 yılında İstanbul Maltepe’de kurduk.

Bugün kurduğumuz ve desteklediğimiz Destek Marketler ile yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlarken, Destek İK aracılığı ile bu kişilere eğitimler veriyor, meslek edindiriyor ve işe yerleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, kriz dönemlerinde afet bölgelerinde yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor, kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine öncelik veren kalkınma projeleri geliştiriyor, çocuk yoksulluğu konusunda yerel projeler üretiyoruz.

Projelerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amacımız

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların öncelikle temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayarak Türkiye’de yoksulluğu azaltmayı amaçlamaktayız.

Hedefimiz

Oluşturduğumuz yenilikçi ve sürdürülebilir DESTEK sistemini yaygınlaştırarak Türkiye’de ve dünyada açlık ve yoksullukla mücadelede etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer almayı hedeflemekteyiz.

İsrafı Önleme Vizyonumuz

İsrafı Önleme Vizyonu

Değerlerimiz

  • Şeffaflık: Tüm çalışmalarımızı, aldığımız ve dağıttığımız bağışları kayıt altında tutuyor; tüm paydaşlarımızı düzenli raporlamalar ile açık bir şekilde bilgilendiriyoruz.
  • Tarafsızlık: Faaliyetlerimizde hiçbir görüşe yakın durmadan, ırk,dil, din, cinsiyet, milliyet, yaş, köken, medeni durum, engel durumu, cinsel yönelim ayrımı yapmadan, tamamen objektif kriterlere sadık kalarak ihtiyaç temelli yardım ve istihdama odaklanıyoruz. Bağışların sağlıklı ve adil bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak amacıyla kontrol, izleme, değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik: Tüm çalışmalarımızı faydalanan insanların kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini kazanacağı şekilde planlıyoruz. Projelerimizi yaşayan, gelişen ve etkisini geniş kitlelere yayan yapılar olarak tasarlıyoruz. TİDER’in ekonomik sürdürülebilirliğini de iktisadi işletmemizin açtığı sosyal girişimler yoluyla hem fayda yaratıp hem gelir elde ederek sağlıyoruz.