Menü
Tider Hibe ve Fonlar

HİBE ve FONLAR

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu – CSD V ve Sivil Toplum Destek Programı – II Hibesi

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Sivil Toplum Destek Programı-II kapsamında Türkiye’de Gıda Bankacılığının kapasitesinin artırılması projesini hayata geçiriyoruz.

Nisan 2019 tarihinde başlayan Türkiye’de Gıda Bankacılığının kapasitesinin artırılması projesi ile Türkiye'de Gıda Bankacılığında kapasitenin güçlendirilmesi ve çalışma kalitesinin artırılması, aynı zamanda mevcut çevrimiçi platformumuz aracılığıyla gıda bankalarına ürün bağışları sağlayarak platformda ürün bağışçılarının ve gıda bankalarının sayısının artırılması amaçlanmıştır. Proje 2020 Mart ayı sonuna kadar Avrupa Birliği tarafından desteklenecektir.

UPS Foundation Hibesi

UPS Vakfı, 2018 yılı hibe programı kapsamında TİDER’in, yeni bir gıda bankası açılmasına ve buradan yararlanacak ihtiyaç sahibi ailelerin aynı zamanda istihdam projesi dahilinde işe yerleştirilmelerine yönelik projesinin hayata geçirilmesi için finansman sağlamıştır.

Proje, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların yeni kurulacak gıda bankası aracılığıyla temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bir işe yerleştirilmelerini yanı sıra gıda ve perakende sektöründe atıkların önlenmesini amaçlamaktadır. Anlaşma ile sağlanan üreticilerin ve perakendecilerin atıklarından elde edilen ürünler bağış olarak toplanacak ve gıda bankasına yönlendirilecektir. Yararlanıcılar, bu ürünleri piyasa düzeninde kurulan gıda bankasından ve insani koşullar altında ihtiyaçlarına uygun olarak başvurmadan alacaktır. Proje dahilinde 5000 ailenin her yıl gıda bankasından yararlanmaları beklenmektedir. Buna ek olarak, yıllık ortalama 50 kişinin işletme sahibi olarak fayda sağlaması hedeflenmektedir.