İhtiyaç sahiplerinin önceden belirlenmiş alışveriş limitlerine göre temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabildikleri Destek Market sisteminin işleyişi için aşağıdaki infografiği inceleyebilirsiniz.

Destek Market Sistemi Nasıl Çalışır?

AMAÇ: DESTEK MARKET’in öncelikli amacı, ihtiyaç sahibi kişilerin temel ihtiyaç maddelerinden ÜCRETSİZ yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Ne tür ürünler vardır?

DESTEK MARKET raflarında temel ihtiyaç sınıfına giren
pek çok gıda, temizlik, hijyen ve giysi ürününe yer verilir.

Ürünler nasıl temin edilir?

Tedarikçi üretici firmaların, çeşitli nedenlerle piyasa değerini yitirmiş olan
kullanılabilir durumdaki ürünlerini bağışlaması ve bireysel katkılar yoluyla.

Kimler yararlanabilir?

Destek Market’lerden, bölge kaymakamlıklarına bağlı sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına başvuruları sonucu belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanır.

Kişiler nasıl haberdar edilir?

Belirlenen kişilerin cep telefonlarına alışveriş limitleri SMS yolu ile iletilir.

Alışveriş Nasıl Gerçekleşir?

1-) Kişi bölgesindeki Destek Market’e gelir.
Telefonuna gelen mesajla T.C. numarası eşleştirilerek kontrol edilir.

2-) Normal bir alışverişteki gibi ihtiyaçlarını seçer.

3-) Kasada para vermez, telefonuna gelen mesajı gösterir.
Seçtiği ürünlerin bedeli limitinden düşülür.

4-) Kalan kredisini daha sonra kullanmak üzere ürünlerini alır ve çıkar,
bir yandan da Destek İK’ya yönlendirilir.

Destek İnsan Kaynakları Ne Yapar ?

Destek sisteminin diğer ayağı olan Destek İnsan Kaynakları,
ihtiyaç sahiplerinin Destek Market’ten yararlanmakla kalmayıp,
geçimlerini kalıcı olarak sağlamalarına yönelik
istihdam organizasyonunu yürütür.

 

Türkiye’de yoksulluk ve israf çok önemli bir sorun!

  • Ülkemizdeki hane halklarının %22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
  • Her 10 evden 2’sinde aileler yoksulluk sınırı altında yaşıyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
  • Bir yılda ülke ihtiyacının 4 katı gıda ve hijyen maddesi üretiliyor.
  • Yılda 325.000 ton gıdanın atığa dönüştüğü tahmin ediliyor.
  • İstanbul’da her gün 4.000 ton gıda çöpe gidiyor.

Çözüm! DESTEK MARKET

İsrafı önler

Destek Market ulaştırdığı yardımların büyük bir kısmını satın almaksızın, üretici ve perakendecilerin çeşitli nedenlerle piyasa değerini yitirmiş olan kullanılabilir durumdaki ürünlerinden sağlayarak israfın önlenmesine katkıda bulunur.

İmha maliyeti ve çevresel zararlar ortadan kalkar

Piyasa değerini yitirmiş kullanılabilir durumdaki ürünlerin imhası üretici ve tedarikçiler için oldukça maliyetli bir süreçtir ve neden olduğu sera gazı salımı çevre için de tehdit oluşturmaktadır.

Açlık ve yoksulluğu azaltır

Destek Market yoksul ve yoksulluk riski altındaki her bireyin adil ve eşit olarak temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Toplum sağlığında düzelme sağlar

Türkiye’de her 10 çocuktan 2’si beslenme yetersizliği ve hijyen kaynaklı sağlık sorunları yaşamaktadır. Destek Market, çocukların gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyaçları oranında ulaşımını sağlayarak bu sorunların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

İşbirliğine dayalı bir kalkınma modelidir

Destek projesi tek seferlik bir yardım programı değildir. Destek Market ve Destek İK aracılığıyla sistematik bir biçimde sürdürülebilir ve kalıcı destek sağlar. Destek Market aracılığıyla düzenli yardım sağlarken Destek İK ile de yararlanıcıların istihdamına katkı verir. Destek projesi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren etkin bir işbirliği ve kalkınma modelidir. Kaynak ve kurumların bu şekilde bir araya gelmesiyle uzun soluklu ve daha çok kişiye destek sağlayan sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkar.

Sürdürülebilirdir

Kurumlar yaptıkları bağışlarla geniş çaplı sosyal faydalar sağlarken, aynı zamanda imha maliyetinden kurtulup vergi teşvikinden yararlanarak maliyetlerini düşürebilirler. Ayrıca, imha nedeniyle çevreye verilen zarar önlenerek sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlanmış olur. Destek Market yararlanıcılarının yaşamları, Destek İK tarafından sağlanan uygun işler sayesinde ekonomik açıdan da sürdürülebilir hale gelir.

İhtiyaca dayalı adil paylaşımı destekler

Destek Market yararlanıcıları, gerçekten ihtiyaçları olan ürünleri raflardan seçerek alırlar. Bu, kolilerle yapılan standart toplu yardım kültürünün dışına çıkan bir yardım şeklidir. Destek Market’ten kimlerin, ne oranda faydalanacağı titizlikle belirlenir.