TİDER olarak 1993 yılında Amerika’da STK’lar tarafından kabul edilen bağışçı hakları beyannamesini kabul eder ve bu ilkeler doğrultusunda bağışçılarımıza gerekli şartları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulumuzun imzaladığı Bağışçı Hakları Beyannamesi ile ilgili karar metnini