TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ

Bir taraftan israfı önleyerek, gezegenin önemli sorunlarından birine çözüm olmaya çalışırken; diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşuyuz.

2010 yılında kurulduğumuzdan beri israf ve yoksullukla mücadele ediyor, gıda bankacılığının dünyada açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğu gerçeği ile faaliyetlerimizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırıyoruz. Kurulmasına destek verdiğimiz Gıda Bankalarının raflarında israftan kurtardığımız, kullanılabilir durumdaki gıdaların, temizlik ürünlerinin ve kıyafetlerin yoksulluk sınırındaki ailelere ulaşmasını sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış Gıda Bankacılığı Ağımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Afet Platformu kurucu üyesi olarak afet sonrasında, afetten etkilenenlere insani yardım çalışmaları yapıyoruz.

Faaliyetlerimizle katkıda bulunduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

DEĞERLERİMİZ

Şeffaflık

Tüm çalışmalarımızı, aldığımız ve dağıttığımız bağışları kayıt altında tutuyor; tüm paydaşlarımızı düzenli raporlamalar ile açık bir şekilde bilgilendiriyoruz.

Tarafsızlık

Faaliyetlerimizde hiçbir görüşe yakın durmadan, ırk, dil, din, cinsiyet, milliyet, yaş, köken, medeni durum, engel durumu, cinsel yönelim ayrımı yapmadan, tamamen objektif kriterlere sadık kalarak ihtiyaç temelli yardım ve istihdama odaklanıyoruz. Bağışların sağlıklı ve adil bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak amacıyla kontrol, izleme, değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Tüm çalışmalarımızı faydalanan insanların kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini kazanacağı şekilde planlıyoruz. Projelerimizi yaşayan, gelişen ve etkisini geniş kitlelere yayan yapılar olarak tasarlıyoruz. TİDER’in ekonomik sürdürülebilirliğini de iktisadi işletmemizin açtığı sosyal girişimler yoluyla hem fayda yaratıp hem gelir elde ederek sağlıyoruz.

TARİHÇE

2010 yılında gıda sektöründe çalışan ve gıda bankacılığının açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanan 9 kurucu üyemiz ile birlikte Gıda Bankacılığı Derneği adı altında faaliyetlerimize başladık. Gıda bankacılığı hakkındaki bilgi ve deneyimlerimizi yeni kurulan gıda bankalarına aktardık. Gıda bankalarını ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bağışlar ile destekledik.

Kurulduğu ilk günlerde destekçilerden aldığımız bağışlarla afet bölgelerine destek olduk. Afet bölgelerinde kalkınma projeleri gerçekleştirdik.

2014 yılında insanların kendi yetkinlik ve yeteneklerine uygun işlerde çalışabilmesinin de en temel ihtiyaçlardan biri olduğundan hareketle çalışmalarımıza istihdam ve kalkınma projelerini kattığımız için Temel İhtiyaç Derneği adını aldık. Destek İnsan Kaynakları programımız ile eğitimler vermeye, ihtiyaç sahiplerinin işe yerleştirilmesine aracılık etmeye başladık.

Yine aynı vizyon ile dezavantajlı bölgelerdeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine öncelik veren kalkınma projeleri geliştiriyor, çocuk yoksulluğu konusunda yerel projeler üretiyoruz.
Gıda Bankacılığının en ideal uygulaması olduğuna inandığımız “market” formatını yaymak amacı ile 2015 yılında Destek Market adı ile ilk gıda bankamızı kurduk. İstanbul Maltepe’de kurulan Destek Market kaymakamlık tarafından desteklenmek istendiği için 2017 yılında Maltepe Kaymakamlığına devredildi. Maltepe Destek Market Türkiye’deki ilk market formatında gıda bankalarından biri olma özelliğini taşıyor.

2017 yılında Dünya’nın en büyük gıda bankacılığı ağı olan Global FoodBanking Network (GFN) üyeliğine kabul edildik. GFN’in Türkiye’deki tek temsilcisi olarak, uluslararası bilgi birikimini ve tecrübeyi ağımızdaki gıda bankalarına aktarıyoruz.

GFN tarafından düzenlenen Food Banking Leadership Institute (FBLI) isimli global konferansa düzenli olarak katılım sağlıyoruz. 2018 yılında Texas, ABD’de düzenlenen FBLI konferansında Destek IK modelimiz, ilk defa düzenlenen Inovasyon Ödülü’nü (Innovation Award) kazanmıştır.

AB Sivil Toplum Sektörü II. Dönem Hibe Programınca desteklenen “Türkiye’de Gıda Bankacılığının Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı projemiz kapsamında 2019 – 2020 yılları arasında gıda bankacılığı sistemini anlatma ve yayma şansı bulduk ve 11 şehirde 12 gıda bankası açılmasını sağladık.

İlkini 2019’un Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Gıda Bankacılığı Zirvesi, Türkiye’de konusunda uzman kişi ve kuruluşları bir araya getirmesi adına, Gıda Bankacılığı çalışmalarına büyük katkı sağlamıştır. Geleneksel olarak düzenlenen zirve Türkiye’de Gıda Bankacılığı adına atılan adımların en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Kurulduğumuz ilk günden beri hedefimiz, Türkiye’de Gıda Bankacılığı sistemini yaygınlaştırmak. 7 ana bölgeye ulaşarak oluşturduğumuz ve genişletmeye devam ettiğimiz Türkiye Gıda Bankacılığı Ağı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

20 Ocak 2020’de meydana gelen, Elazığ depreminin ardından ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir sivil toplum ağı olan Afet Platformu’nun kurucu üyelerinden biriyiz. Detaylı bilgi için: www.afetplatformu.org.tr