Yoksulluğun tüm biçimlerini ve boyutlarını her yerde sona erdirmek yönünde oldukça cesur bir adımdır. Gıda Bankacılığı sistemi ise, yoksullukla mücadelenin en güçlü yöntemlerinden biri olarak tüm dünyaca kabul edilmiştir. Gücünü toplumun üç farklı kesiminden önemli temsilcileri bir araya getirmesinden alır. Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektörünün iş birliği içinde çalışması sayesinde yalnızca dezavantajlı kişilerin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik ciddi faydalar sağlanır.