Bu amaç temelde ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılmasını hedefliyor. Herhangi bir sebep nedeniyle insanlar arasında ortaya çıkan eşitsizlikler uzun vadede toplumsal ve ekonomik kalkınmayı tehdit eder, yoksullukla mücadeleyi sekteye uğratır, nüfusun herhangi bir parçası dışarıda bırakıldığında sürdürülebilir kalkınma sağlanamaz. TİDER olarak Maltepe Destek Market’ten aileleri destek alan çocuklar için düzenlediğimiz kodlama eğitimi, sanat etkinlikleri; kadınlar için okuma yazma kursları ve evden çalışarak gelir elde edebilecekleri projelerle kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.