Bu amaç şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak odağında faaliyetler planlar. Bir yerleşim yerinde gıda bankasının yer alması, bağış yapacak kişi ve kurumlar ve destek almak isteyen kişilerin başvuracağı bir buluşması noktası anlamına gelir. Bir yandan, israf ile mücadele yöntemi olarak gıda bankacılığının ana hedeflerinden biri gıda atığının azaltılması iken; diğer yandan sürdürülebilir toplumlar için dezavantajlı grupların sağlıklı gıdaya erişimine aracılık edilir.