Uygulama araçlarını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmayı hedefleyen bu amaca faaliyetlerimizle dolaylı olarak hizmet ediyoruz. Gücümüzü, etki alanımızı artırmak için hem yerel yönetimlerle hem de farklı sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yapıyoruz. TİDER Gıda Bankacılığı Ağı’nda yer alan noktaların önemli bir kısmı yerel yönetimler tarafından yönetiliyor. AÇEV ile hayata geçirdiğimiz, Maltepe Destek Market’ten faydalanan aileler için düzenlenen anne – baba eğitimleri yine bir başka örnek. Diğer yandan, kurucu üyelerinden olduğumuz ve aktif olarak görev yapmaya devam ettiğimiz Afet Platformu da bu amaca hizmet eden bir oluşum.